ЗВІТ ЗА РОБОТУ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ: ВЕРЕСЕНЬ 2020 РОКУ


Опрацьовано і розглянуто на засіданнях фракції експертні висновки до законопроєктів, проєктів постанов для голосування на пленарних засіданнях вересня — загалом 228 документів.

Співавтор законопроєктів, що зареєстровані у вересні:

4018 02.09.2020  Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання звітності неприбуткових організацій.

Завданням  цього законопроєкту є припинення порушення статті 22 Конституції України та впорядкування  деяких норм податкового законодавства  у відповідно  до статті 420 Угоди про асоціацію, положень Конвенції Міжнародної організації праці № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Проєктом Закону  передбачається  відновлення  дії абзацу 9 пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України у редакції станом на 22.05.2020, відповідно до якої  професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність тільки у разі порушень пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

4019 02.09.2020   Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» (щодо звільнення працівників та профспілок від сплати судового збору при розгляді трудових спорів).

Законопроєкт розроблено з метою посилення правового захисту трудових прав працівників та забезпечення  доступу до правосуддя.

Законопроєктом передбачається внесення змін до частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір», зокрема, пропонується викласти пункт 1 у новій редакції, що забезпечить реалізацію конституційного права громадян на судовий захист трудових прав у повному обсязі та доповнити частину першу статті 5 пунктом 11, що сприятиме реалізації профспілками представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Автор законопроєкту:

4128 18.09.2020  Про внесення змін до Закону України «Про міжнародні договори України» щодо застережень України до міжнародних договорів.

Такі застереження дозволять карати високопосадовців-корупціонерів та повертати вкрадене в бюджет.

На практиці це означатиме таке: стосовно осіб, які підозрюються в топкорупції і справи яких потрапили до Вищого антикорупційного суду НЕ застосовуватимуться норми Європейської конвенції, що передбачають презумпцію невинуватості.

Ухвалення проєкту Закону задовольнить запит населення, гармонізує національне законодавство до світових стандартів висловлення застережень до міжнародних договорів. Це матиме позитивний ефект для подальшої боротьби з корупцією

Вніс пропозиції і поправки до проєкту Державного бюджету на 2021 рік, а саме:

На звернення головного лікаря Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Любові Слєпової подав пропозиції до проєкту Державного бюджету на 2021 рік щодо передбачення додаткових видатків на суму 62415,9 тис. грн. за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій установами Національної академії медичних наук України».

Маючи неоціненний скарб – висококваліфікованих лікарів, які обізнані з сучасними медичними технологіями, Інститут гостро потребує медичного устаткування!

Відстоював внесені пропозиції і поправки до законопроєкту «Про розвідку» до повторного другого читання.

Підготовлено аналіз та висновки для фракції до законопроєктів:

Перше читання: проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» (реєстр. № 3553);

Друге читання: проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні»  (реєстр. № 2618);

Повторне перше читання: доопрацьований робочою групою проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (реєстр. № 3196-д);

Повторне друге читання: Проєкт Закону “Про розвідку”

Підготовлено та зареєстровано пропозиції і поправки до другого читання до проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» (реєстр. № 3553).

16 вересня на засіданні робочої групи по реформуванню ОПК  у комітеті з нацбезпеки представив доопрацьований законопроєкт власного авторства №3395 «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі України».

Довідково:

Для підвищення ефективності управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі та знищення корупційної складової і є необхідність у повному реформуванні та трансформації ОПК через Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України як державного органу управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі України, шляхом:

—  ліквідації концерну «Укроборонпром»;

— корпоратизації діючих державних підприємств ОПК – перетворення і об’єднання їх у акціонерні товариства;

— трансформації акціонерних товариств за напрямками виробництва продукції ОПК.

— виведення зі сфери ОПК підприємств з виробництва продукції невійськового призначення: авіація, космос тощо;

Ухвалення проєкту Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі України»:

—  удосконалить механізм управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

— сприятиме ефективному, цільовому і раціональному використанню державного майна, зокрема цілісних майнових комплексів ОПК;

— підвищить рівень інвестиційної привабливості підприємств оборонно-промислового комплексу;

— ліквідує одну з причин корупції (ДК «Укроборонпром»);

— сприятиме більшому надходженню коштів до Державного бюджету України;

— дозволить розробити та реалізувати нову державну програму реформування і розвитку підприємств ОПК на довгострокову перспективу;

— забезпечить міжнародні зобов’язання України у сфері військово-технічного співробітництва.

РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ

  1. Направив 12 депутатських звернень за зверненнями та скаргами громадян,  громадських організацій та юридичних осіб щодо захисту прав і свобод, гарантованих Конституцією.
  2. Протягом місяця отримав 7 відповідей на депутатські зверненняАле, на жаль, це, як правило, формальні відписки. Зміни у роботі правоохоронних органів та органів виконавчої діючої влади щодо захисту прав і свобод, гарантованих Конституцією, не спостерігається.
  3. Протягом вересня розглянув 20 звернень громадян, громадських організацій та юридичних осіб.
  4.  На мою депутатську електронну пошту надійшло понад 50 пропозицій, звернень та прохань від громадян. Усі взято в роботу.

РОБОТА В КОМІТЕТІ

1. Взяв участь у 4-х засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, на яких загалом розглянуто  55 законопроєктів, що потребували експертного висновку Комітету, та 91 законопроєкт, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС, не стосуються зобов’язань України в рамках Ради Європи та не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з ЄС.

2. Під час засідань Комітету обговорили проєкт бюджету на наступний рік у частині оцінки якості фінансування євроінтеграційних заходів. Зазначу, що у проєкті відновилося фінансування заходів щодо інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. На забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини виділено таку ж суму, як торік — 527,395 млн. грн.